Högskolan Gävle inbjuder till en heldagskonferens om rättssäkerheten i skatteförfarandet. Bland talarna finns Börje Leidhammar, advokat och adjungerad professor, Per Holstad, skattejurist EY samt Eleonor Kristoffersson, professor Örebro universitet.

Läs mer och anmäl dig.