Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Konferens: rättssäkerheten i skatteförfarandet

Högskolan Gävle, torsdag den 13 juni 2019.

Högskolan Gävle inbjuder till en heldagskonferens om rättssäkerheten i skatteförfarandet. Bland talarna finns Börje Leidhammar, advokat och adjungerad professor, Per Holstad, skattejurist EY samt Eleonor Kristoffersson, professor Örebro universitet.

Läs mer och anmäl dig.