Sociala medier som Twitter och Instagram är inte lämpliga fora för att överpröva domar. Det påpekade Anne Ramberg som igår den 26 mars diskuterade frågor om namnpublicering och anklagelser mot personer som redan dömts i Aktuellt kl 21.00.

Anne Ramberg betonade att mäns våld mot kvinnor är en stor och global fråga och att det är förståeligt att människor känner frustration inför situationen. Samtidigt påpekade hon att människor måste kunna sona sitt brott och gå vidare.

Se inslaget på SVT Play. Inslaget börjar omkring 21 minuter in i programmet.