Den internationella advokatorganisationen International Bar Associations människorättsinstitut (IBAHRI) fördömer dödsdomarna mot två män för mordet på den burmesiske advokaten och människorättsexperten Ko Ni på Rangoons flygplats i januari 2017.

Rangoons norra distriktsdomstol fann de två männen, Kyi Lin and Aung Win Zaw, skyldiga till att ha avfyrat mordvapnet mot Ko Ni respektive att ha medverkat till mordet.

Strafflagen i Myanmar (Burma) föreskriver obligatoriskt dödsstraff för överlagt mord.

IBAHRI:s resolution om avskaffande av dödsstraffet från 2008, liksom IBAHRI:s rapport ”Forced to Kill: The Mandatory Death Penalty and Its Incompatibility with Fair Trial Standards” från 2016, hävdar att obligatoriskt dödsstraff är olagligt enligt folkrättens rättssystem. Dessutom är varje förfarande i nationell rätt som förpliktigar en domstol att utdöma dödsstraff felaktigt i sig.

IBAHRI är oroat över att den obligatoriska tillämpningen av dödsstraff i domstolens dom innebär grym, omänsklig eller förnedrande behandling i strid med den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och konventionen mot tortyr.

IBAHRI:s resolution om avskaffande av dödsstraffet motsätter sig användning av dödsstraffet under alla omständigheter och kräver dess totala avskaffande. Till dess har IBAHRI uppmanat alla stater att införa ett moratorium för alla dödsdomar.

Eftersom IBAHRI ska publicera en ingående rapport om fallet senare i år, kan IBAHRI för närvarande inte kommentera om rättegången har varit rättvis. Syftet med uttalandet är att förklara IBAHRI:s fullständiga motstånd mot dödsstraffet.

IBAHRI:s uttalande med fördömande av dödsdomarna