Nu finns Advokatsamfundets verksamhetsberättelse för 2018 att läsa på webben.

I år har verksamhetsberättelsen producerats i två versioner: dels en fullständig och betydligt mer omfångsrik och detaljerad verksamhetsberättelse i digitalt format, som är särskilt anpassad för att läsas på skärm – dels en kortfattad, tryckt verksamhetsberättelse. Den tryckta verksamhetsberättelsen innehåller QR-koder, som länkar till filmer om samfundets verksamhet och intervjuer med ordföranden i styrelsen, ordföranden i disciplinnämnden och generalsekreteraren.

Båda versionerna av verksamhetsberättelsen finns på Advokatsamfundets webbplats där de kan läsas och laddas ned.

Advokatsamfundets_verksamhetsberattelse_2018_digital_VB2_140.jpg
Verksamhetsberättelse 2018 – fullständig digital version

Advokatsamfundets_verksamhetsberattelse_2018_tryck_VB1_140.jpg
Verksamhetsberättelse 2018 – tryckt version