Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Nytt nyhetsbrev från CCBE

Nyhetsbrevet CCBE-Info nr 79 finns tillgängligt på webben.

Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, har publicerat en ny utgåva av sitt nyhetsbrev, CCBE-Info.

I nyhetsbrevet kan man bland annat läsa om arbetet med en europeisk konvention om advokatyrket.

I CCBE-Info nr 79 även:

  • CCBE:s arbete om gränsöverskridande tillgång till e-bevisning i brottsutredningar
  • Den slovakiska uppförandekoden om advokater och GDPR
  • Finlands advokatförfund fyller ett hundra år.

CCBE-Info nr 79 (engelska) (franska)