Den 15 oktober inleddes en utredning som ska leda fram till förslag på en reformerad rättshjälpsprocess i syfte att förenkla, effektivisera och främja en enhetlig rättshjälpshantering. Utredningen leds av Stefan Strömberg, före detta lagman.

Utredare Stefan Strömberg välkomnar synpunkter på hur rättshjälpsprocessen skulle kunna effektiviseras och förbättras (alltså inte nivån på eller gränserna för rättshjälpen). Sådana synpunkter kan skickas till utredningens sekreterare Christina Weilander, christina.weilander@dom.se.

Under våren planerar Advokatsamfundet också att arrangera ett seminarium, där advokater och biträdande jurister ska få lämna synpunkter i frågan om rättshjälpsprocessen. Datum för detta kommer att meddelas senare.

Läs utredningsdirektiven.