Nu presenteras resultat från arbete inom EU i FOMENTO-projektet (Fostering mediation in cross-border civil and succession matters). FOMENTO-projektet arbetar med att främja medling för att lösa gränsöverskridande civilrättsliga konflikter och arvskonflikter inom EU.

FOMENTO-projektet inbjuder till konferens i Leipzig, Tyskland, 26 juni 2019. Konferensen European Conference on Mediation in Cross-Border Succession Conflicts, riktar sig till praktiker och blivande praktiker inom området.

Projektet har också presenterat en rapport om medling i sex EU länder: Italien, Frankrike, Österrike, Tyskland, Polen och Sverige.

Läs rapporten.

Läs mer om konferensen och anmäl dig.

Läs mer om FOMENTO-projektet.