Advokatsamfundet har producerat fem kortfilmer till samfundets verksamhetsberättelse.

Filmerna beskriver Advokatsamfundets verksamhet, med Advokatdagarna, ett besök på samfundets kansli och intervjuer med ordföranden i styrelsen, ordföranden i disciplinnämnden och generalsekreteraren.

Kortfilmerna kan ses direkt på Advokatsamfundets webbplats.


Anne Ramberg, Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg intervjuas och svarar bland annat på varför Advokatsamfundet behövs.


Christer Danielsson, ordförande i Sveriges advokatsamfund
Advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson intervjuas och svarar bland annat på när han trivs som bäst i sin advokatroll.


Börje Samuelsson, ordförande i Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd
Ordföranden i Advokatsamfundets disciplinnämnd Börje Samuelsson intervjuas och svarar bland annat på hur advokaterna sköter sig.


Advokatsamfundets kansli
Advokatsamfundets kansli i Tryggerska villan på Norra Djurgården i Stockholm. Följ med in bakom dörrarna på samfundet.


Advokatdagarna 2018
Advokatdagarna i Stockholm på Grand Hôtel i Stockholm i oktober 2018. Över 700 deltagare deltog på den åttonde upplagan av Advokatdagarna, som har blivit den stora årliga mötesplatsen för Sveriges advokater.