https://www.advokaten.se/globalassets/advokaten/tidningsomslag/advokaten_2019_2_375.jpg

Digitaliseringen driver på mot en förändrad advokatroll

I många år har familjerättsadvokaterna utmanats av Familjens jurist och andra företag utanför Advokatsamfundet. Nu kommer nya aktörer även inom affärsjuridiken. Forskare förutspår en förändrad marknad för affärsjuridiken och en ny roll för affärsadvokaten. Utmanarna ser ljust på framtiden, men även advokaterna säger sig stå väl rustade att möta förändringarna.

Läs mer

Anne Ramberg: Upp till engagemang för valet till Europaparlamentet

I dessa mörka tider av högerpopulism är årets val till Europaparlamentet ett särskilt viktigt val. Vi måste i själva verket bekämpa orättfärdigheten varhelst den visar sitt fula tryne. Ytterst handlar det om respekten för universella mänskliga rättigheter. De gäller för alla – inte bara för några få utvalda. I denna ständigt pågående kamp har jurister, och inte minst advokater, en viktig roll att spela. Tappad mark måste återvinnas. Med politiska och med juridiska medel. En del av detta har i hög grad bäring på det stundande EU-valet, skriver Anne Ramberg i sin ledare.

Läs mer

Intern PM om försvarare från Ekobrottsmyndigheten får hård advokatkritik

Ett internt dokument från Ekobrottsmyndigheten har väckt starka känslor hos advokaterna. Ekobrottsåklagare rekommenderas bland annat att motverka ”oönskad processföring” från försvarare genom att påstå att försvararen gjort sig skyldig till försumlighet.

Läs mer

Rättshjälpsprocessen ska reformeras

På uppdrag av Domstolsverket utreder nu Stefan Strömberg, före detta lagman, hur rättshjälpsprocessen kan och bör reformeras. Syftet är att förenkla, effektivisera och främja en enhetlig rättshjälpshantering.

Läs mer

Gästkrönika: Relationen mellan att tänka fritt och att tänka rätt

Vi bombarderas med det falska, det skeva och det motsägelsefulla blandat med det sanna och välgrundade i en salig röra. Vi befinner oss alltså i en situation där den stora friheten att göra sig hörd hotar att underminera kunskapen i stället för att förstärka den. Det konstaterar Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet.

Läs mer

Praktisk juridik: Affärsmässighet eller affärsmossighet – några reflektioner om skäligt arvode

Det känns som om frågan måste ställas om tiden sprungit ifrån tiden för vad som ska vara det helt avgörande för advokatkostnadens storlek. Med andra ord: Har tiden blivit otidsenlig? Det frågar sig

Läs mer

Christer Danielsson: Om samfundet och #medvilkenrätt

Advokatsamfundets ordförande sammanfattar vad Advokatsamfundet har gjort och kommer att göra i närtid med anledning av vad som framkom i uppropet #medvilkenrätt.

Läs mer