Advokatorganisationen International Bar Associations människorättsinstitut, IBAHRI, välkomnar Kaliforniens guvernör Gavin Newsoms beslut att stoppa alla avrättningar i delstaten. Guvernören undertecknade nyligen en guvernörsorder om ett moratorium för dödsstraff. Stoppet innebär att 737 dödsdömda kaliforniska fångar som väntar på att avrättas får uppskov tills vidare.

Moratoriet är ett positivt steg anser IBAHRI, som dock uppmanar Kalifornien att helt avskaffa dödsstraffet.