Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Människorättsinstitut stöder Kaliforniens stopp för dödsstraff

IBAHRI uppmanar delstaten att helt avskaffa dödsstraffet.

Advokatorganisationen International Bar Associations människorättsinstitut, IBAHRI, välkomnar Kaliforniens guvernör Gavin Newsoms beslut att stoppa alla avrättningar i delstaten. Guvernören undertecknade nyligen en guvernörsorder om ett moratorium för dödsstraff. Stoppet innebär att 737 dödsdömda kaliforniska fångar som väntar på att avrättas får uppskov tills vidare.

Moratoriet är ett positivt steg anser IBAHRI, som dock uppmanar Kalifornien att helt avskaffa dödsstraffet.