Den 1 oktober bjöd Justitiedepartementet in Sveriges advokatsamfund till ett möte på regeringskansliet. Vid mötet deltog både justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg samt flertalet statssekreterare och rätts- och enhetschefer på Justitiedepartementet.

Justitiedepartementet twittrade om mötet.
Justitiedepartementet twittrade om mötet.

Vid mötet fick Advokatsamfundet möjlighet att lämna information om det arbete samfundet utför, bland annat angelägenheten i att vara remissinstans som understryker rättssäkerhetsfrågor samt fortsätta vara en viktig röst i den rättspolitiska debatten. Justitie- och inrikesministern berättade bland annat om aktuella lagförslag för att bekämpa organiserad kriminalitet samt arbetet med implementeringen av EU:s nya upphovsdirektiv.

Från Advokatsamfundet närvarade generalsekreterare Mia Edwall Insulander, ordförande Christer Danielsson, vice ordförande Eva-Maj Mühlenbock, ordföranden i disciplinnämnden Börje Samuelsson, chefsjuristen Maria Billing, ställföreträdande chefsjuristen Johan Sangborn samt flera advokater som arbetar med olika rättsområden.