Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) har publicerat en ny utgåva av sitt nyhetsbrev CCBE-Info.

I nyhetsbrevet kan man bland annat läsa CCBE:s analyser av 2019 års val till EU-parlamentet.

I CCBE-Info nr 83 även:

  • Konferensen ”Självreglering och kvalitet i advokatyrket” i Lissabon 25 oktober
  • Konferensen ”Modernisering av den europeiska bolagsrätten” i Bryssel 27 november
  • Årets möte mellan CCBE och de kinesiska och japanska advokatsamfunden
  • G7-ländernas advokater träffades vid G7-mötet i Biarritz

CCBE-Info nr 83 Engelska Franska