I radioprogrammet P4 Extra i Sveriges Radios P4 Stockholm var Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander gäst den 17 september.

Mia Edwall Insulander talade bland annat om det faktum att många advokater är utsatta för hot i sin yrkesutövning, särskilt de som är inriktade på familjerätt. Enligt Advokatsamfundets undersökning från 2018 har var fjärde advokat någon gång blivit utsatt för hot i sitt arbete. Av de advokater som arbetar med familjerätt har 50 procent utsatts för hot.

I programmet diskuterades också åtgärder mot gängvåldet. Mia Edwall Insulander framhöll Advokatsamfundets roll som en viktig remissinstans med yttranden över lagförslag som läggs fram och som deltagare i debatt och diskussion om förslagen.

– Det är viktigt att Advokatsamfundet är en röst i den rättspolitiska debatten. Vi fyller en funktion där – det handlar om att samfundet står för rättssäkerhetsperspektivet, som behöver förklaras och poängteras i olika sammanhang, sade hon.

Mia Edwall Insulander förklarade också att uppdraget för klienten är centralt i advokatyrket:

– Att vara advokat, det är att vara språkrör för en klient. Det ska du göra med lojalitet och med tystnadsplikt utan några intressekonflikter – och helt oberoende, sade hon.

Lyssna på inslaget i P4 Extra