Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Mia Edwall Insulander intervjuad i DN

Lovar att vara en stark röst i rättssäkerhetsdebatten.

Advokatsamfundets nya generalsekreterare Mia Edwall Insulander porträtteras i Dagens nyheter den 13 september. I intervjun säger Edwall Insulander att hon inledningsvis ska ”försöka lyssna in ledamöterna i samfundet”. Hon lovar också att liksom sin företrädare Anne Ramberg vara en stark röst i rättssäkerhetsfrågorna.

Läs artikeln (kräver inloggning)