Compliance: Nygammalt uppdrag som växer kraftigt

Rättsområdet compliance, eller regelefterlevnad, växer så det knakar. I det globala arbetet som rör antikorruption, sanktioner, penningtvätt och skattefrågor skapas en flora nya uppdrag för svenska advokater.

Läs mer

Mia Edwall Insulander: Förnya, förbättra och förvalta

Jag är stolt över att vara advokat. I mitt arbete med familjerätt under cirka tjugo år på advokatbyrå har jag dagligen blivit påmind om klientlojaliteten och hur viktig den är för att upprätthålla våra andra kärnvärden: oberoende, frånvaro av intressekonflikt och konfidentialitet. Vårt oberoende och att vi håller fast vid våra kärnvärden är en garanti för rättssäkerhet. Rättssäkerheten får vi aldrig tumma på, skriver Advokatsamfundets nya generalsekreterare Mia Edwall Insulander.

Läs mer

Stockholm Human Rights Award:
Storbritanniens förre utrikesminister David Miliband och International Rescue Committee får årets pris

David Miliband har som barn till judiska flyktingar som flydde till Storbritannien efter andra världskriget ett personligt intresse av att stödja människor som har tvingats lämna sina hem på grund av krislägen. I egenskap av president och vd för IRC har han uppsikt över biståndsoperationer i mer än 40 krigsdrabbade länder samt över vidarebosättningsprogram för flyktingar i 28 städer i USA.

Läs mer

Swedbankhärvan: Starka reaktioner när åklagare kräver att få höra advokat

Ekobrottsmyndighetens åklagare saknar tillräcklig kunskap om advokatsekretessen. Det anser Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander, som har reagerat starkt mot att åklagaren i Swedbankhärvan vill förhöra en advokat som banken anlitat.

Läs mer

Nya generalsekreteraren: Mia Edwall Insulander tar över

Advokatsamfundets nya generalsekreterare Mia Edwall Insulander vill att samfundet ska fortsätta att ta plats i debatten. Men först vill hon lyssna.

Läs mer

Gästkrönika: Åsikt eller journalistik?

En återkommande uppfattning är att journalister skulle använda sina positioner för att driva egna politiska agendor. Men det är en absurd tanke, skriver Anna Hedenmo, journalist, programledare för Agenda och Min sanning i Sveriges Television, tidigare ordförande för Publicistklubben samt programledare för Aktuellt och Rapport.

Läs mer

Praktisk juridik av Mårten Schultz:
Internets baksida – nya verktyg krävs för att vända utvecklingen

Näthat med dödlig utgång, demokratiskadliga angrepp, livesända terrorattentat och val­manipulationer – några exempel på internets baksida. Det behövs rättsliga eller etiska verktyg för att motverka dagens utveckling, och det brådskar, anser professor Mårten Schultz, Stockholms universitet, grundare av Institutet för Juridik och Internet.

Läs mer

Månadens advokat Kristian Odebjer:
Rättsväsendet kan bli nästa skådeplats i Hongkongdramat

Kristian Odebjer är advokat i Hongkong och arbetar med affärsjuridik, främst transaktioner och tvister, på Advokatfirman Odebjer Fohlin. Han är ordförande i Svenska Handelskammaren i Hongkong.

Läs mer

Christer Danielsson: Om grannmöten

Vid de nordisk-baltiska presidiemötena träffas ordförandena, vice ordförandena och generalsekreterarna i de åtta nordiska och baltiska advokatsamfunden för att diskutera frågor av gemensamt intresse. Mötena är ett utmärkt tillfälle att lära känna och utbyta erfarenheter med kolleger från grannländerna. Ett sådant erfarenhetsutbyte skänker perspektiv på den egna verksamheten, och emellanåt ger det också konkreta uppslag att ta med sig hem, skriver Advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson.

Läs mer