Mia Edwall Insulander Foto: Micke Lundström
Mia Edwall Insulander. Foto: Micke Lundström

I dag, måndag den 2 september, tillträder Mia Edwall Insulander som generalsekreterare för Sveriges advokatsamfund. Hon tar över uppdraget efter Anne Ramberg, som nu har gått i pension efter nästan 20 år som generalsekreterare.

– Jag ser fram emot att få vara den viktiga röst som Advokatsamfundet är i dag i den rättspolitiska debatten. Advokatsamfundets röst behövs, och jag kommer att arbeta för att samfundet ska fortsätta att vara en stark röst, säger Mia Edwall Insulander och tillägger:

– Advokaten fyller en mycket viktig roll i vårt samhälle. Både för den enskilda klienten men också för uppbyggandet och försvaret av rättsstaten.

Mia Edwall Insulander planerar att ägna sitt första år åt att lyssna och tala med samfundets ledamöter för att sätta sig in i vad som behöver förvaltas, förbättras eller eventuellt förändras.

Mia Edwall Insulander har varit ledamot av Advokatsamfundets huvudstyrelse. Hon har även varit engagerad i Advokatsamfundet innan dess, dels inom projektet Advokat i framtiden, dels i tidskriften Advokatens redaktionsråd. Hon har medverkat regelbundet som expert på familjerätt i TV4:s Nyhetsmorgon.

Mia Edwall Insulander är advokat sedan 2007 och blev jurist på advokatbyrå 2001. Hon har tidigare varit delägare i den humanjuridiska advokatbyrån Insulander Lindh i Stockholm, med familjerätt som huvudsakligt verksamhetsområde.

Se intervju med Mia Edwall Insulander på Youtube

Pressbilder på Mia Edwall Insulander.