Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Johan Danelius blir nytt justitieråd i HD

Expeditionschefen i Justitiedepartementet var tidigare advokat.

I dag den 19 september utnämnde regeringen expeditionschefen i Justitiedepartementet Johan Danelius till justitieråd i Högsta domstolen.

Johan Danelius har arbetat i Justitiedepartementet sedan 2012. Först var han departementsråd och enhetschef, därefter tillförordnad rättschef och från 2016 expeditionschef. Dessförinnan arbetade Johan Danelius i tre år på Hamilton advokatbyrå, först som counsel och från 2011 som advokat och delägare. Åren 2000–2009 arbetade han i Justitiedepartementet som rättssakkunnig, kansliråd och ämnesråd samt biträdande enhetschef. Han anställdes som hovrättsassessor 2000.

Johan Danelius tillträder som justitieråd i Högsta domstolen den 20 januari 2020.