Brottsoffermyndigheten firar 25 år som myndighet. Detta högtidlighålls genom en jubileumskonferens på Norra Latin i Stockholm tisdagen den 15 oktober. Programmet riktar sig till professionella inom rättsväsendet, kommuner och landsting, andra myndigheter, forskare och ideella organisationer. Dagen avrundas med ett mingel där deltagarna får möjlighet att nätverka under trevliga former.

Mer information och anmälan.