Under 2019 och 2020 erbjuder Advokatsamfundet genom Länsförsäkringar advokater och biträdande jurister kostnadsfria stödsamtal om problem på arbetsplatsen. Det kan exempelvis handla om sexualla trakasserier och kränkande särbehandling.

Se telefonnumret för stödsamtal (kräver inloggning).

Liksom stödsamtalen inom samfundets frivilliga sjukvårdsförsäkring besvaras samtalen av SOS International. Samtalsstödet är dock fristående från Advokatsamfundets försäkringar och tillgängligt för alla advokater och biträdande jurister.

Samtalsstödet är tillgängligt dygnet runt, och samtal besvaras som regel inom en minut. Den som är i behov av stödet behöver inte gå via sin arbetsplats, utan kan själv ringa direkt.

De kostnadsfria stödsamtalen omfattar som mest tre samtal à 45 minuter per ärende. Det finns ingen begränsning av hur många ärenden en person kan använda samtalsstödet till, så länge det är fråga om nya frågeställningar. Om den som ringer behöver hjälp med mer än bara stödsamtal, kan SOS International bistå med råd om hur man går vidare i den offentliga eller privata vården.

Samtalen är anonyma, och endast leverantören av samtalsstödet, SOS International, kommer att kunna identifiera användaren.

Syftet med satsningen är att under en försöksperiod, under 2019 och 2020, erbjuda ett anonymt stöd till advokater och biträdande jurister samt att undersöka behovet av ett samtalsstöd som är fristående från den egna arbetsplatsen. Samtalsstödet kommer att utvärderas efter perioden.