Brottsoffermyndigheten ordnar under hösten temadagar om den nya sexualbrottslagstiftningen i Luleå (25 september), Växjö (30 oktober) och Sundsvall (20 november). Temadagen i Sundsvall sänds också på webben

Deltagandet är kostnadsfritt. Anmälan är obligatorisk.

Anmälan till temadagen i Luleå senast den 18 september

Anmälan till temadagen i Växjö senast den 23 oktober

Anmälan till temadagen i Sundsvall senast den 14 november

Anmälan till webbsändning, temadagen i Sundsvall, senast den 14 november

Datum och platser:

25 september 2019 kl. 9.30–15.00
Kulturens hus, Norra hamn, Luleå

30 oktober 2019 kl. 9.30–15.00
Elite Park Hotel & Växjö Konserthus

20 november 2019, kl. 9.30–15.00
Quality Hotel Sundsvall

Frågor: Camilla Pihl, Brottsoffermyndigheten, tel. 090–70 82 17, e-post camilla.pihl@brottsoffermyndigheten.se

Ur programmet:

Sexualbrottslagstiftningen: Brottsoffermyndigheten

En introduktion till Youmo.se och en presentation av materialet Youmo i praktiken: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

En presentation av kortfilmspaketet Vill du?: RFSU

Sexualbrott mot barn på nätet – en utmaning för rättsväsendet: Malin Joleby, doktorand i rättspsykologi och utvecklingspsykologi, Göteborgs universitet

Program för temadagen i Luleå

Program för temadagen i Växjö

Program för temadagen i Sundsvall

Program, webbsändning av temadagen i Sundsvall