Uppsala kvinnojour inbjuder till konferensen Gemensam vårdnad: barns bästa i vårdnadstvister? 

Tid och plats: den 25 november kl 8.30–16.00, Elite Hotel Academia, Suttungs gränd 6, Uppsala

Konferensens huvudföreläsare är Annika Rejmer, fil. dr i rättssociologi, samt den australiensiska organisationen Women’s Legal Services South Australia (WLSSA). Rebecca Lagh, advokat, och Rebecca Berg, utredare på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, medverkar också. 

Läs mer och anmäl dig