Över 150 nationella och internationella advokatorganisationer från hela världen, däribland Sveriges advokatsamfund, kräver nu att Filippinernas regering sätter stopp för det omfattande våldet mot advokater och jurister i landet. De undertecknande organisationerna begär också att regeringen agerar för att de attacker som drabbar advokater och jurister ska utredas och bestraffas, vilket sällan sker idag.

Sedan president Dutertes tillträde till makten sommaren 2016 har situationen för advokater, åklagare och domare i Filippinerna kraftigt försämrats. Under de senaste tre åren har minst 46 jurister, advokater, åklagare, domare och pensionerade domare, dödats i landet. Ytterligare åtta jurister har överlevt olika attacker.

Förutom rent våld utsätts också advokater för trakasserier av olika slag, bland annat hot, ibland dödshot, och övervakning. De flesta attackerna på advokater och andra jurister kan kopplas till juristernas yrkesutövning.

Attackerna, som också drabbar människorättsaktivister, har kopplingar till det så kallade krig mot droger som pågår i Filippinerna. Särskilt utsatta är advokater som försvarat personer misstänkta för terroristbrott eller narkotikabrott samt oppositionella. Även advokater och jurister som engagerat sig i känsliga frågor kring mänskliga rättigheter och landreformer har drabbats. Vissa av de dödade har av regeringsföreträdare före dåden utpekats som ”kommunister” eller ”terrorister”.

I uppropet uppmanas nu Filippinernas regering att säkerställa att attackerna utreds och att förövarna lagförs enligt internationella principer om en rättvis rättegång; att agera för att garantera advokaters och juristers säkerhet; att fördöma våldet mot jurister samt att respektera och sprida kunskapen om de kärnvärden som styr advokaters arbete, framför allt FN:s Basic Principles on the Role of Lawyers.

Läs hela uttalandet på engelska eller franska.