Dagens nyheter kunde igår, den 3 augusti, rapportera om att samtliga 15 försvarare i det så kallade Sigmamålet i Göteborgs tingsrätt fått sina kostnadsräkningar prutade. Enligt DN har åklagarna i målet uttryckt att ”den angivna tiden för inläsning av förundersökningsmaterialet” var alltför väl tilltagen, samt att många av försvararna hade ”brustit när det gäller utformningen av arbetsredogörelsen”. Tingsrätten valde alltså också att skära ner ersättningen till advokaterna.

Idag, den 4 augusti, kommenterar Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander nyheten i en artikel i DN. ”Att åklagaren skulle få bestämma vad advokaten ska gå igenom i utredningsmaterialet säger sig självt är helt uteslutet. Men även domstolen är ju inte den som bäst kan avgöra vad försvararen ska gå igenom för handlingar för att på bästa sätt försvara klienten” säger Mia Edwall Insulander, som anser att utgångspunkten måste vara att advokaten själv är bäst lämpad att avgöra vilket arvode som är skäligt.

Mia Edwall Insulander poängterar att frågeställningar om arvodenas skälighet främst uppkommer i stora och komplicerade mål, som Sigmamålet.

Läs hela artikeln i DN (inloggning krävs)