De turkiska advokaterna Ebru Timtik och Aytaç Ünsal har hungerstrejkat i fängelset sedan i början av 2020. Den 28 augusti meddelades att Ebru Timtik hade avlidit på sjukhus i Istanbul den 27 augusti. Aytaç Ünsal befinner sig i kritiskt tillstånd.

Ebru Timtik och Aytaç Ünsal var bland de 18 advokater i de två turkiska juristorganisationerna ÇHD (Föreningen för progressiva jurister) och HHB (Folkets juristbyrå) som dömdes till fängelse i mars 2019 för påstådda terroristrelaterade brott. Ebru Timtik dömdes till fängelse i 13 år 6 månader och Aytaç Ünsal till fängelse i 10 år 6 månader, både för brottet medlemskap i en terroristorganisation enligt den turkiska strafflagen. Målen mot dem väntar på avgörande i Turkiets högsta domstol.

Enligt en grupp om 15 advokater från sju europeiska länder som undersökte omständigheterna på plats i Istanbul i oktober 2019 finns en rad omständigheter som ger anledning att ifrågasätta processernas opartiskhet och oberoende. Exempelvis skildes de domare från målet, som ursprungligen hade beslutat att de misstänkta skulle släppas ur häkte under förundersökningen, och de misstänkta häktades på nytt. Vissa vittnen hördes anonymt och via videolänk under rättegången, vilket gjorde det omöjligt att verifiera deras identitet eller att försäkra sig om att de lämnade sina vittnesmål av egen fri vilja och gjorde det omöjligt för försvararna att förhöra vittnena effektivt. Dessutom avbröts de åtalade advokaterna ofta och fördes ut ur rättssalen under förhandlingarna.
De europeiska advokaternas rapport om rättegångarna

Ebru Timtik och Aytaç Ünsal inledde hungerstrejk i januari respektive februari 2020 med krav på en rättvis rättegång och ett förbättrat rättssystem i Turkiet. Den 5 april, Advokaternas dag i Turkiet, förklarade de att de avsåg att fasta till döds till dess att deras krav på rättvisa hörsammades.

I ett brev till de turkiska myndigheterna uttrycker nu den europeiska advokatorganisationen CCBE att CCBE är chockerat över advokat Ebru Timtiks död och uppmanar de turkiska myndigheterna att göra allt som står i deras makt för att garantera advokat Aytaç Ünsal en rättvis rättegång, att trygga hans hälsa och att slutligen återge honom hans frihet.

CCBE:s öppna brev till stöd för de turkiska advokaterna