Statistik från Domstolsverket visar att domstolarna i Sverige har avgjort rekordmånga mål hittills under 2020. Enligt Domstolsverket är en väsentlig förklaring till att så många mål har avgjorts den, att coronapandemin har drivit på digitaliseringen och användningen av videoteknik under rättegångarna.

Ökningen av avgjorda mål under perioden har skett trots att domstolarna tvingades ställa in förhandlingar i början av coronapandemin.

Antalet avgjorda mål i domstol exklusive migrationsmål har ökat med knappt 6 procent sedan förra året: Fram till och med juli 2020 avgjordes 238 000 mål. Under motsvarande period 2019 avgjordes 225 400 mål.

En stor anledning till att domstolarna har kunnat nå rekordnivåer är digitaliseringen som delvis drivits fram i coronapandemins spår.

Förutom digitaliseringen är en anledning till att rekordmånga mål har avgjorts att flera stora rättegångar med många inblandade behövde skjutas upp särskilt i inledningen av pandemin. Det gav i stället utrymme till mål som har kunnat avgöras utan förhandling eller med kortare förhandlingar.

Många fler mål avgörs nu med hjälp av videoteknik. Från slutet av mars till mitten av juni har antalet mål där delar av förhandlingar genomförs digitalt med hjälp av videoteknik ökat med nära 90 procent jämfört med 2019 – från i genomsnitt ca 1 450 förhandlingar i veckan till 2 750.

Domstolsverkets statistik visar att omkring 22 procent av förhandlingarna ställts in under året. Flest förandlingar ställdes in i inledningen av pandemins utbrott, då nära 30 procent av förhandlingarna ställdes in. Normalt är andelen inställda förhandlingar strax över 20 procent.

Domstolsverkets statistik om coronaviruset