Sveriges advokatsamfund har sammanställt den fjärde utgåvan av regelsamlingen Regler för advokatverksamhet.

Regler för advokatverksamhet 2020

Det mesta av innehållet i boken känns igen från tidigare utgåvor, men innehållet har uppdaterats och utformningen har omarbetats något för att förbättra användarvänligheten.

Regler för advokatverksamhet skickas ut till alla Sveriges advokater och biträdande jurister under september. Boken skickas även ut till institutioner som Advokatsamfundet tror har ett intresse av att känna till vilka särskilda regler som gäller för advokatverksamhet.

Med hjälp av en QR-kod kan den som önskar ha med sig regelverket på en mobil enhet ladda ned hela boken redan nu:

QR-kod till Regler för advokatverksamhet

Regler för advokatverksamhet innehåller bland annat vägledande regler om god advokatsed, Advokatsamfundets stadgar, bokföringsreglemente och riktlinjer för vidareutbildning, lagregler om advokater samt internationella dokument om advokater och advokatsed.

Regler för advokatverksamhet, fjärde upplagan 2020 (PDF-version)