Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

IBA-enkät om psykiskt välbefinnande i advokatyrket

Internationella advokatorganisationen samlar underlag för hjälp till advokater.

Den internationella advokatorganisationen IBA:s arbetsgrupp för välbefinnande, som har sammankallats av IBA:s ordförande, genomför webbenkäter om advokaters psykiska välbefinnande.

Den enkät som riktar sig till enskilda advokater innehåller bland annat frågor om förhållandet mellan arbete, arbetsmiljö och välbefinnande, före, under och efter den pågående viruspandemin.

Med hjälp av undersökningarna planerar IBA att utarbeta vägledningar för att hjälpa advokater att upprätthålla psykiskt välbefinnande.

Enkäten är anonym och tar ca 10 minuter att besvara.

Till IBA:s enkät (välj ”IBA Individual Lawyer Wellbeing Survey”)