Den internationella advokatorganisationen IBA:s arbetsgrupp för välbefinnande, som har sammankallats av IBA:s ordförande, genomför webbenkäter om advokaters psykiska välbefinnande.

Den enkät som riktar sig till enskilda advokater innehåller bland annat frågor om förhållandet mellan arbete, arbetsmiljö och välbefinnande, före, under och efter den pågående viruspandemin.

Med hjälp av undersökningarna planerar IBA att utarbeta vägledningar för att hjälpa advokater att upprätthålla psykiskt välbefinnande.

Enkäten är anonym och tar ca 10 minuter att besvara.

Till IBA:s enkät (välj ”IBA Individual Lawyer Wellbeing Survey”)