Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Unga advokater uppmanas delta i internationell enkät

IBA:s Young Lawyers Survey om angelägenheter som rör unga advokater.

Den internationella advokatorganisationen IBA:s undersökningsenhet genomför en undersökning om unga advokaters erfarenheter, angelägenheter och intressen i yrket.

IBA hoppas kunna använda resultaten som underlag för att skapa dialog mellan unga advokater och cheferna i advokatbranschen och för att uppmuntra till förändringar i positiv riktning.

Enkäten riktar sig till advokater upp till 40 år. Den tar 10–15 minuter att genomföra och ska besvaras senast under augusti 2020.

IBA:s Young Lawyers Survey