EU-kommissionens generaldirektorat för den inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag genomför en forskningsstudie om digital automatisering i fyra tjänstesektorer – däribland juridiska tjänster. Studien har dessutom särskilt fokus på vilken roll den pågående coronaepidemin har i att teknik för digital automatisering tas i bruk.

Inom studien genomförs nu en webbenkät som riktar sig till verksamma i de aktuella tjänstesektorerna, bland annat advokater.

Advokatsamfundet uppmanar samfundets ledamöter att besvara webbenkäten. Enkätens frågeformulär tar omkring 15 minuter att besvara.

Webbenkäten på engelska nås genom att klicka här.

OBS! Sista dag att besvara enkäten är den 6 september!

Mer information om undersökningen samt frågeformulär på fler språk