I TV4:s Nyheterna den 13 augusti kommenterade Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander regeringens planerade förslag att i större utsträckning låta uppgifter från polisförhör användas som bevisning i brottmålsrättegångar. Hon framhöll att det innebär risker för rättssäkerheten om man frångår omedelbarhets- och muntlighetsprinciperna i brottmålsprocessen.

– En förundersökning har ett helt annat syfte än vad en rättegång har. Så det finns en risk att det inte blir en rättvis rättegång om man förskjuter tyngdpunkten från huvudförhandling till förundersökning, sa Mia Edwall Insulander.

Se inslaget från TV4 Nyheterna