Den beslutade reformen med kvällsberedskap för förordnande av offentliga försvarare var tidigare planerad att träda ikraft den 1 april 2020, men senarelades på grund av coronapandemin. Som tidigare har meddelats träder reformen i kraft den 1 september.

Det är viktigt att brottmålsadvokater som anser sig ha möjlighet att ta denna typ av uppdrag sätter upp sig på listorna för kvällsberedskapen

Information från Advokatsamfundet om kvällsberedskap för offentliga försvarare

Information från Advokatsamfundet om senarelagt införande av kvällsberedskap för offentliga försvarare

Webbnyhet med detaljerad information om kvällsberedskapen för offentliga försvarare