Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Mia Edwall Insulander vill se över preskriptionsreglerna

Generalsekreteraren uttalar sig i Aftonbladet om Kevin-fallet.

Fallet med de båda bröderna i Arvika som nekats skadestånd på grund av preskription i det så kallade Kevin-fallet visar på problem med dagens lagstiftning. Det anser Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander. I en kommentar till Aftonbladet den 30 juli efterlyser Mia Edwall Insulander därför en översyn av preskriptionsreglerna.

– Jag tycker nog att det är en fråga det behöver göras en översyn kring, exempelvis inom ramen för en utredning för att se över om det behövs en lagändring, säger Mia Edwall Insulander till Aftonbladet.

Läs hela artikeln i Aftonbladet.