Fallet med de båda bröderna i Arvika som nekats skadestånd på grund av preskription i det så kallade Kevin-fallet visar på problem med dagens lagstiftning. Det anser Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander. I en kommentar till Aftonbladet den 30 juli efterlyser Mia Edwall Insulander därför en översyn av preskriptionsreglerna.

– Jag tycker nog att det är en fråga det behöver göras en översyn kring, exempelvis inom ramen för en utredning för att se över om det behövs en lagändring, säger Mia Edwall Insulander till Aftonbladet.

Läs hela artikeln i Aftonbladet.