Arbetsrätt i förändring: Stormvarning på politiserat rättsområde

Coronapandemin har gett arbetsrätt ett uppsving på många advokatbyråer, med mängder av nya regler och stödinsatser som väcker frågor.

Efter ett utredningsförslag i början av sommaren är området dessutom politiskt högintressant, och nya regler kan vara att vänta.

Läs mer

Mia Edwall Insulander: Djävulens advokat

I många sammanhang då det ska fattas avgörande beslut, behövs en djävulens advokat vars uppdrag är att ifrågasätta och påpeka det som talar emot den sanning som majoriteten förfäktar. Inte minst på senare tid har uttrycket varit aktuellt i samband med debatten om Sveriges hantering av coronapandemin och tillsättandet av en kommission, skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander.

Läs mer

Bättre uppföljning behövs vid upphandling av advokattjänster

Hur låga arvoden får en advokatbyrå erbjuda vid en upphandling? Frågan har varit uppe flera gånger i medierna och inom Advokatsamfundet, nu senast under vintern och våren i samband med att Göteborgs-Posten har granskat Göteborgs stads avtal med en advokatbyrå. Något vägledande uttalande om priserna är dock inte att vänta.

Läs mer

Coronapandemin och advokatbyråerna: Färre ärenden och sämre rättssäkerhet i spåren av pandemin

Coronapandemin sätter spår bland advokatbyråerna. Hälften av advokatbyråerna märker minskad ärendetillströmning och en fjärdedel upplever försämrad rättssäkerhet, visar Advokatsamfundets undersökning.

Läs mer

Gästkrönika: Att wallraffa i svensk jihadistmiljö

David Baas, journalist på Expressen och mottagare av Advokatsamfundets journalistpris 2020, skriver om hur han genom wallraffning avslöjade en kvinna i Örebro som samlade in pengar till terrorsekten IS.

Läs mer

Praktisk juridik: Rättssäker bevisprövning i skatteprocessen – en omöjlig ekvation?

Bevisrätten utgår från att bevisvärderingen ska vara fri. För skatteprocessen är legalitetsprincipen styrande, vilket ställer krav på en lagbunden rättstillämpning och höga krav på rättssäkerhet. Caroline Nordklint, jur. dr i finansrätt, menar att dessa utgångspunkter kan vara svåra att förena när bevisrätten tillämpas i skatteprocessen. Men vad innebär rättssäker bevisprövning, och är det ens möjligt att uppnå en rättssäker bevisprövning i skatteprocessen?

Läs mer

Debatt: ”Det luktar rättsskandal”

Advokat Jan-Anders Hybelius är kritisk till chefsåklagare Krister Peterssons agerande i Palmeutredningen och utpekande av Stig Engström som gärningsman.

Läs mer

Christer Danielsson: Om mordet på Olof Palme

Mordet kommer att förbli olöst. Och jag undrar om möjligheterna att lösa det inte gick förlorade redan under utredningens första år, skriver Advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson.

Läs mer