Mot bakgrund av den exceptionella situationen när det gäller det nya coronaviruset, sjukdomen covid-19 och riskerna för smittspridning har Advokatsamfundet beslutat att ställa in samtliga Advokatsamfundets/Advokatakademiens kurser och examinationer tills vidare.

Beslutet är fattat utifrån myndigheternas rekommendationer.

Advokatsamfundet arbetar aktivt med att hitta lösningar för alternativa kurs- och examinationstillfällen och återkommer med mer information så snart det är möjligt.