Södertörns tingsrätt har beslutat att ställa in alla ordinarie brottmålsting som inte är förtursmål, med början den 16 mars. Beslutet har fattats med hänsyn till utvecklingen när det gäller det nya coronaviruset.

De som berörs av inställda förhandlingar kommer att bli kontaktade av den ansvariga avdelningen på tingsrätten.

Mål som har påbörjats ska slutföras. Ting som avser de så kallade snabbspårsmålen kommer att fortsätta som tidigare. 

För närvarande ställs inga tvistemål in, vare sig familjemål och dispositiva tvistemål. Inte heller ärenden ställs in.

Tingsrätten fattar beslut den 16 mars om när de inställda målen ska sättas ut på nytt.