Starkt uppåt för idrottsjuridiken

Idrott engagerar miljontals människor i Sverige och över hela världen. Idrotten är i dag en mångmiljardindustri med dyra spelarköp, enorma anläggningar och jättelika evenemang. Idrottsmarknaden växer snabbt i takt med en tilltagande kommersialisering, något som nu också allt fler advokater har upptäckt.

Läs mer

Mia Edwall Insulander: Inbjudan till politiskt samtal

Jag har en förhoppning om fler politiska samtal rörande utvecklingen av den svenska kriminalpolitiken mer principiellt. Inbjudan står öppen och jag ser fram emot att diskutera dessa framtidsavgörande frågor, skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander.

Läs mer

Erfarna brottsmålsadvokater behövs för ny kvällsjour

Från den första april i år ska tingsrätterna i särskilt brådskande fall kunna förordna offentliga försvarare även under kvällar och nätter. Nu pågår arbetet med att säkra att det finns advokater som kan ta dessa brådskande uppdrag.

Läs mer

Vägledning för uppdrag i migrationsärenden

För att stödja de advokater som arbetar som offentliga biträden presenterar Advokatsamfundet en ny handfast vägledning för uppdrag i migrationsärenden.

Läs mer

Gästkrönika: Om Abe. Och om Bertil och Celsius. ABC om medling

Magnus Widebeck, lagman vid Nyköpings tingsrätt samt verksam som medlare och skiljeman, skriver om hur medlaren kan bidra till att tvisten får den rätta temperaturen och om de tre krav han ställer vid medling.

Läs mer

Praktisk juridik: Lyssna på barnen

Polisens barnförhör med två bröder i ”Kevinfallet” visar att förhörsledarna använde en kombination av suggestiva och manipulativa metoder. Men även om barnförhören har utvecklats sedan dess, måste barnförhörsutbildningen bli betydligt mer omfattande för att Sverige ska leva upp till barnkonventionen, anser docent Sara Landström, forskare i rättspsykologi.

Läs mer

Debatt: Försvarsadvokater och vårt uppträdande, i ljuset av ett antal nyligen avgjorda disciplinärenden

Advokat Patric Lindblom anser att en ökad konkurrens om försvararuppdragen har lett till en förändring av advokaters marknadsföring. Men han understryker att advokatens främsta plikt fortfarande är att främja klientens intresse.

Läs mer

Christer Danielsson: Om medieetiken och samfundet

Det är inte är så känt i advokatkåren att Advokatsamfundets ordförande har en viktig roll i det medieetiska systemet. Ordförande Christer Danielsson uppmärksammar därför hur det kom att bli på det sättet och hur uppgiften fullgörs i dag.

Läs mer