EU-kommissionens generaldirektorat för rättsliga frågor och konsumentfrågor har tagit initiativ till en stor undersökning om betydelsen av AI inom affärsjuridiken och bolagsstyrningen. 

Syftet med undersökningen är att skapa en bättre förståelse av hur AI används inom juridiken idag av företag och myndigheter, samt att upptäcka eventuella risker och områden i behov av reglering. 

Kommissionen inbjuder nu företag, däribland advokatbyråer, att medverka i undersökningen. Enkäten är öppen till och med den 6 mars. 

Till undersökningen.