I en ledare på Svenska Dagbladet publicerad i tidningen den 10 mars 2020 skriver Ivar Arpi om hur vissa advokater i marknadsföring på sociala medier och i filmer romantiserar gängbrottslighet och att Advokatsamfundet inte tycker att detta är problematiskt. Som exempel nämner Ivar Arpi två händelser: en musikvideo där advokater har agerat statister i en rättssal samt ett inlägg på Instagram där en advokatbyrå lagt ut en film där två advokater dricker whisky, har solglasögon och ger råd till klienter. Ivar Arpi skriver att ”Advokatsamfundet tycker inte att något av detta är problematiskt” samt att vi kommit fram till att det inte har skett något ”åsidosättande av god advokatsed”.

Låt mig börja med att slå fast att det är fel. Vad beträffar filmen på Instagram har disciplinnämnden tilldelat advokaterna en varning för att de, genom publiceringen av filmen, allvarligt har brutit mot god advokatsed. Disciplinnämnden konstaterar att publiceringen av filmen tveklöst strider mot god advokatsed. (Beslutet går att ta del av i sin helhet på Advokatsamfundets webbplats).

När det gäller den publicerade videon inspelad i rättssalen är den inte prövad av disciplinnämnden. Nämnden konstaterar i sina tre beslut att den ifrågavarande videoinspelningen såvitt är känt inte har publicerats och därmed inte har varit tillgänglig för nämnden vid prövningen. (Besluten från den 5 februari går att ta del av i sin helhet på Advokatsamfundets webbplats). Disciplinnämndens ordförande advokat Börje Samuelsson har också i en artikel publicerad i Dagens Nyheter den 2 mars apropå filmen uttalat att ”När vi fattade vårt beslut var det alldeles uppenbart att videon skulle kunna komma att publiceras och att saken möjligen skulle kunna komma i en annan dager. Teoretiskt sett kan innehållet i den leda till att Advokatsamfundets styrelse beslutar att frågan måste lyftas igen”.

Att därför, mot bakgrund av dessa exempel, på ledarplats konstatera att Advokatsamfundet inte anser att detta strider mot god advokatsed är missvisande. Ivar Arpi påstår vidare att Advokatsamfundet menar att det som skett är att ”media valt att vinkla frågor rörande inspelningen” vilket också är direkt felaktigt. Läser man disciplinnämndens beslut i ärendet om den opublicerade musikvideon ser man tydligt att citatet kommer från en av advokaterna i ärendet. Det ska därför inte tillskrivas Advokatsamfundet och vår uppfattning om situationen.

Uppenbarligen behövs några klarlägganden.

  1. Att påstå att Advokatsamfundet inte anser att detta är problematiskt och (i vissa fall där prövning har hunnit ske) oetiskt är felaktigt.
  2. Att använda ett fåtal advokaters agerande som argument för att Advokatsamfundet och hela kåren inte bryr sig om god advokatsed är inte rättvisande.
  3. Det är domstolen som upplåtit och godkänt att dess egen lokal används för inspelning av en musikvideo, inte advokaterna.
  4. Brottmålsadvokatens arbete är inte att ”få bukt med den grova brottsligheten” utan att företräda och ta till vara klientens rättigheter vid misstanke om brott. Det innebär inte att advokaterna har ”hittat en guldgruva” utan att de uppfyller sin nödvändiga roll i en demokratisk rättsstat.
  5. Advokater ska agera så att förtroendet för advokatkåren upprätthålls. Advokatsamfundets disciplinnämnd prövar i enskilda ärenden om en advokat har brutit mot god advokatsed eller inte, vilket har skett och löpande sker.
  6. Advokatsamfundet tar dessa frågor på största allvar (vilket framgår bl.a. av inlägg jag har skrivit på min blogg, se inläggen Etiken och brottmålsadvokater samt Replik till de 38 åklagarna: Advokatsamfundet tar frågorna på största allvar) – det är en viktig förtroendefråga inte bara för advokatkåren utan för hela rättsväsendet.

Ivar Arpi får gärna ha åsikter och uppfattningar om hur enskilda advokater agerar vid t.ex. marknadsföring och i andra offentliga sammanhang men bör hålla sig till korrekta fakta och rätt citeringar. Att utpeka en hel yrkeskategori och dess samfund utifrån missvisande beskrivningar gynnar inte heller förtroendet för rättssystemet.

Mia Edwall Insulander
Advokat och generalsekreterare för Advokatsamfundet