Jurij Dmitrijev har i närmare tre decennier arbetat med att lokalisera massgravar i ryska Karelen och att genomsöka arkiven för att identifiera och ­dokumentera vilka människor som ligger i dessa gravar efter att ha mördats under Stalins ­terrorregim på 1930-talet. För sitt arbete motarbetas och trakasseras Jurij Dmitrijev av de ryska myndigheterna. 

Stipendiet utdelas till personer som gör ”insatser i Anna Dahlbäcks anda” och som i sitt arbete för mänskliga rättigheter ”visat prov på betydande engagemang och civilkurage”.

Anna Dahlbäcks minnesfond instiftades 2016 av Kerstin och Lars Dahlbäck för att uppmärksamma och fortsätta den ideella verksamhet som Anna Dahlbäck, advokat, humanjurist och verksam i Svenska Amnesty och Amnesty International, hängivet ägnade sig åt.