Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Advokatsamfundets verksamhetsberättelse för 2019

Läs om Advokatsamfundets verksamhet under det gångna året.

Nu finns Advokatsamfundets verksamhetsberättelse för 2019 att läsa på webben.

Liksom föregående år har verksamhetsberättelsen producerats i två versioner som beskriver Advokatsamfundets verksamhet: dels en fullständig och betydligt mer omfångsrik och detaljerad verksamhetsberättelse i digitalt format, som är särskilt anpassad för att läsas på skärm – dels en mer kortfattad verksamhetsberättelse i tryckt form.

Den tryckta verksamhetsberättelsen innehåller QR-koder med länkar till filmer om samfundets verksamhet och intervjuer med ordföranden i styrelsen, ordföranden i disciplinnämnden och generalsekreteraren.

Båda versionerna av verksamhetsberättelsen finns på Advokatsamfundets webbplats där de kan läsas och laddas ned:

Advokatsamfundets_verksamhetsberattelse_2019_digital_VB2_140.jpg
Verksamhetsberättelse 2019 – fullständig digital version

Advokatsamfundets_verksamhetsberattelse_2019_tryck_VB1_140.jpg
Verksamhetsberättelse 2019 – tryckt version