Nu finns Advokatsamfundets verksamhetsberättelse för 2019 att läsa på webben.

Liksom föregående år har verksamhetsberättelsen producerats i två versioner som beskriver Advokatsamfundets verksamhet: dels en fullständig och betydligt mer omfångsrik och detaljerad verksamhetsberättelse i digitalt format, som är särskilt anpassad för att läsas på skärm – dels en mer kortfattad verksamhetsberättelse i tryckt form.

Den tryckta verksamhetsberättelsen innehåller QR-koder med länkar till filmer om samfundets verksamhet och intervjuer med ordföranden i styrelsen, ordföranden i disciplinnämnden och generalsekreteraren.

Båda versionerna av verksamhetsberättelsen finns på Advokatsamfundets webbplats där de kan läsas och laddas ned:

Advokatsamfundets_verksamhetsberattelse_2019_digital_VB2_140.jpg
Verksamhetsberättelse 2019 – fullständig digital version

Advokatsamfundets_verksamhetsberattelse_2019_tryck_VB1_140.jpg
Verksamhetsberättelse 2019 – tryckt version