Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Coronaviruset och Advokatakademiens kurser

Riktlinjer för kursdeltagare och information om avbokningsvillkor.

Mot bakgrund av den pågående spridningen av coronaviruset vill Advokatsamfundet göra deltagare i Advokatakademiens kurser och konferenser uppmärksamma på följande.

Om du eller någon i din närhet nyligen har vistats i ett riskområde eller om du på annat sätt har haft någon kontakt som innebär risk för smitta, ska du inte delta på någon kurs eller konferens under minst två veckor. Avbokning sker i så fall enligt samma villkor som gäller vid sjukdom (se villkor för fortbildningskurser, för advokatkurser, för advokatexamen och för kostnadsfria kurser).

I övrigt gäller att den som uppvisar symptom som hosta, andningssvårigheter eller feber givetvis inte ska delta i någon kurs, men ska kontakta 1177 Vårdguiden eller läkare. För mer information om coronaviruset se Folkhälsomyndighetens webbplats.

Om du har frågor om bokade kurser och eventuell avbokning, kontakta Advokatsamfundet via e-post kursinfo@advokatsamfundet.se eller telefon 08-459 03 00.