Mot bakgrund av den pågående spridningen av coronaviruset vill Advokatsamfundet göra deltagare i Advokatakademiens utbildningar och advokatexamen uppmärksamma på följande.

Du får bara delta i kurs eller examen om du är helt frisk och symptomfri sedan minst 48 timmar. Detta kommer du att få intyga skriftligt i samband med kurs eller examen. 

Eventuell avbokning till följd av misstänkt eller bekräftad Covid-19 sker enligt samma villkor som gäller vid annan sjukdom (se villkor för fortbildningskurser, för advokatkurser, för advokatexamen och för kostnadsfria kurser). Vid Covid-19 krävs dock inte läkarintyg för återbetalning.

Den som uppvisar symptom som hosta, andningssvårigheter eller feber ska kontakta 1177 Vårdguiden eller läkare. För mer information om coronaviruset se Folkhälsomyndighetens webbplats.

Om du har frågor om bokade kurser och eventuell avbokning, kontakta Advokatsamfundet via e-post kursinfo@advokatsamfundet.se eller telefon 08-459 03 00.