Advokatsamfundet har uppmärksammats på att det under onsdagen har förekommit falska e-postmeddelanden som vid första anblick ser ut att komma från en viss namngiven advokat på en advokatbyrå i Stockholm. I dessa anges att advokaten har skickat något till mottagaren via tjänsten Dropbox.

Det är dock inte den aktuella advokaten som ligger bakom utskicket. Eftersom det sannolikt är fråga om någon form av bedrägeri vill Advokatsamfundet uppmana till stor försiktighet när denna typ av meddelanden och eventuella länkar eller filer som har bifogats hanteras. Ett förslag kan vara att den uppgivna avsändaren kontaktas för att få meddelandets riktighet bekräftad.