Nu finns ett nytt nyhetsbrev från Rådet för advokatorganisationer i Europa, CCBE, att läsa på webben.

I detta nummer bland annat:

  • Rapporter från CCBE:s ständiga kommitté, EU-domstolen och Europadomstolen.
  • European Lawyers in Lesvos
  • Rapporter från advokatsamfunden i Europa.

Till nyhetsbrevet.