Advokatsamfundet har från flera håll uppmärksammats på lanseringen av advokatguiden.se. Advokatsamfundet har inget samarbete med företaget bakom tjänsten och ser flera problem med hemsidan.

Advokatsamfundet har uppmärksammats på lanseringen av hemsidan advokatguiden.se som listar tusentals svenska advokater och deras kontaktuppgifter m.m. Sidan innehåller en rad rena felaktigheter, både vad avser uppgifter om enskilda advokater, kontaktmöjlighet till respektive advokat och annat, såsom att uppgifterna på hemsidan anges vara hämtade från ”tillsynsnämnden för advokatverksamhet”. Advokatsamfundet vill därför förtydliga att samfundet inte har något samarbete och inte heller aktivt tillhandahåller någon information till det företag som står bakom hemsidan.

Redan under förra året tog företaget bakom advokatguiden.se kontakt med Advokatsamfundet i syfte att skaffa sig tillgång till samfundets matrikeldatabas. Samfundet meddelade då företaget att syftet och grunden för upprättandet av databasen är den myndighetsutövning Advokatsamfundet utövar och att det bl.a. av det skälet, men även med hänsyn till reglerna i dataskyddsförordningen, inte kunde komma ifråga att ge företaget någon sådan tillgång.

Advokatsamfundet kan nu konstatera att hemsidan ändå lanserats och att den beklagligt nog listar tusentals svenska advokater, sannolikt helt utan deras vetskap, och med vad som i många fall kan konstateras vara direkt felaktiga uppgifter.

Advokatsamfundet analyserar för närvarande vilka rättsliga och andra åtgärder som ska vidtas mot företaget bakom advokatguiden.se. Advokatsamfundet uppmanar även de advokater som ofrivilligt finns listade på advokatguiden.se och inte vill finnas med på sajten att kontakta företaget.