Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Nej till slopad straffreduktion för unga myndiga

Mia Edwall Insulander uttalar sig i TT-artikel.

Generalsekreterare Mia Edwall Insulander har uttalat sig till TT om avskaffandet av straffreduktion för unga. I TT-artikeln, som bland annat publicerats i Hallandsposten, säger Mia Edwall Insulander att "det finns en överhängande risk att unga människor cementeras som kriminella".

Mia Edwall Insulander konstaterar att Advokatsamfundet instämmer ”i den stora samhällsproblematik som finns med unga vuxna personer som upprepat är inblandade i organiserad brottslighet och annan grov kriminalitet”. Det kan därför finnas skäl att skärpa straffen för just denna grupp.

Trots detta måste det, enligt Mia Edwall Insulander, även framöver föreligga ett absolut hinder mot att döma lagöverträdare under 21 år till livstids fängelse.

Läs artikeln i Hallandsposten.