Advokatbyråerna efter covid: Mot nya, flexiblare tider

Jobba hemifrån en eller ett par dagar i veckan, resa mindre och ha fler digitala möten och utbildningar. Det är några av nyheterna när advokatbyråerna öppnar upp igen i höst efter pandemin. Men det finns risker med allt för mycket hemarbete, menar en expert. Och kontoret som mötesplats är fortsatt centralt för att slå vakt om byråernas företagskulturer.

Läs mer

Mia Edwall Insulander: Att sätta nyheter i perspektiv

Våra instinkter förvränger lätt fakta. Ett verktyg för att motarbeta det är, enligt ”Factfulness” av Hans Rosling, att känna igen när vi serveras negativa nyheter och komma ihåg att sådana har en större chans att nå oss. Förbättringar får vi sällan höra talas om, vilket kan leda till ett systematiskt överdrivet negativt intryck, skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander.

Läs mer

Reportage: Eva-Maj Mühlenbock tar över ordförandeskapet i Advokatsamfundet

Advokatsamfundets nya ordförande Eva-Maj Mühlenbock har alltid strävat efter att vara en del av något större. Den viktigaste uppgiften för samfundet i dag är att värna advokatkårens oberoende, anser Mühlenbock, som varnar för populistiska röster.

Läs mer

Gästkrönika av journalistpristagaren Åsa Erlandsson: I jakten på nyheter springer journalister i flock

Den största skräcken hos oss reportrar är att missa något. Just därför kan det viktiga gå förlorat, skriver Åsa Erlandsson, journalist på Dagens Nyheter och mottagare av Advokatsamfundets journalistpris 2021.

Läs mer

Professor Mark Klamberg: Har svenska domstolar dömt fel i mål om krigsförbrytelser?

Mark Klamberg, professor i folkrätt, kommenterar Ove Brings artikel i Advokaten nr 7/2020 om svensk rättspraxis i mål om krigsförbrytelser. Klamberg menar att en mer relevant metod för att fastställa innehållet i internationell sedvanerätt och vad som var bindande för Sverige vid en viss tidpunkt är att studera hur ett stort antal stater agerar, i stället för att göra det beroende av när uttalanden gjordes i en svensk statlig utredning.

Läs mer

Praktisk juridik av advokat Kristoffer Sällfors: Upphandlingslagstiftningen är väl lämpad för sitt syfte

Upphandlingslagstiftningen kritiseras ibland för att den inte möjliggör goda affärer för myndigheterna. Men kritiken är ofta obefogad, och lagstiftningen är tvärtom väl lämpad att uppfylla sitt syfte, nämligen att säkerställa likabehandling mellan företag i EU och att möjliggöra fri rörlighet på den inre marknaden. Det anser advokat Kristoffer Sällfors.

Läs mer

Etik: Justitiekanslern efter Högsta domstolens uteslutningsbeslut – ”Systemet fungerar”

Under sommaren uteslöts en advokat ur Advokatsamfundet av Högsta domstolen. Justitiekanslern Mari Heidenborg är nöjd med resultatet. Däremot anser hon inte att det finns någon anledning att ifrågasätta det disciplinära systemet för advokater.

Läs mer

Eva-Maj Mühlenbock: Ett fantastiskt uppdrag

Advokatsamfundets nya ordförande kommer regelbundet att skriva i Advokaten om samtal och möten med olika ledamöter inom advokatkåren men också med ledamöterna i Advokatsamfundets huvudstyrelse.

Läs mer