Internationell vidareutbildning om EOPP- och ESCP-förordningarna (1896/2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande och 861/2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande) genomförs den 8–9 oktober.

Seminariet äger rum i hybridformat, både på plats på juridiska institutionen vid Uppsala universitet och över Zoom.

Det europeiska betalningsföreläggandet är ett EU-gemensamt instrument för att enkelt utverka verkställbara avgöranden om betalningsskyldighet i gränsöverskridande fall. Det europeiska småmålsförfarandet har inrättats av EU för att förenkla och påskynda samt minska kostnaderna förlösningen av tvister om mindre värden i gränsöverskridandemål. På detta seminarium presenteras det europeiska betalningsföreläggandet och det europeiska småmålsförfarandet samt görs en praktisk genomgång av deras användning.

Seminariet, som genomförs på engelska, arrangeras som en del av Train to Enforce, ett kombinerat forsknings- och utbildningsprojekt med syfte att underlätta den fria rörligheten inom EU för rättsliga avgöranden angående främst betalning. Seminariet är det sista i en serie om tre.

Genom en ovanlig kombination av rättsvetenskaplig forskning och vidareutbildning av jurister är Train to Enforce avsett att öka kunskaperna om de EU-rättsliga möjligheterna till verkställighet samt öka det ömsesidiga förtroendet mellan personer verksamma inom EU:s olika nationella rättssystem. Projektet bedrivs av rättsvetare i samverkan med praktiskt verksamma jurister i olika EU-länder.

Uppsala universitet medverkar som partner tillsammans med flera andra europeiska universitet i projektet, som har pågått sedan hösten 2019 och avslutas i år. Ansvariga för projektets svenska del är professor Eric Bylander och docent Marie Linton, Uppsala universitet. Forskare och lärare från Università degli studi di Trieste i Italien är huvudansvariga för genomförandet av detta seminarium.

Inbjudan med fullständigt program

Anmälan

Anmälan senast den 1 oktober per e-post med angivande av namn, titel och företag/organisation till Train2EN4CE@processuell.se. Ange också hur deltagande ska ske (på plats eller per Zoom). Vid deltagande på plats, ange avsett deltagande vid måltider och eventuell matintolerans etc. Den som anmäler sig för digitalt deltagande erhåller en Zoom-länk med bekräftelsen av anmälan. Den som deltagit (båda dagarna) får ett intyg om sitt deltagande. Vid frågor, sänd e-post till Train2EN4CE@processuell.se, alternativt kontakta Eric Bylander (eric.bylander@jur.uu.se) eller Marie Linton (marie.linton@jur.uu.se). Seminariet är kostnadsfritt, men oaviserad frånvaro kan komma att medföra kostnader.