Advokater som ringer till häktet i Sollentuna har stundtals upplevt långa väntetider innan de kommer fram. Nu vill häktet informera advokaterna om hur de bäst tar kontakt. 

För att minimera väntetiderna i telefon bör advokater använda telefonnumret 08-559 456 31. Detta är det enda telefonnummer som går direkt till häktets reception. Övriga nummer är kopplade via huvudkontoret.

Häktets personal meddelar också att de, under ledning av häkteschefen, just nu arbetar aktivt med att försöka korta ned väntetider och fördröjningar i den mån de kan. Samtidigt konstaterar man att Sollentunahäktet rent byggnadsmässigt och strukturellt skiljer sig från många av de övriga större häktena, vilket gör att man inte alltid kan applicera samma metoder och arbetssätt som övriga häkten.