Den som har skrivit upp sig i uppdragslistorna för domstolsförordnanden avseende offentlig försvarare med kvällsberedskap kan nu registrera ett särskilt telefonnummer som gäller för den uppdragstypen.Telefonnumret är till för den domstol som ska kontakta advokaten angående förordnande och visas bara för domstolen, men inte för allmänheten.

För att registrera telefonnummer för kvällsberedskap, logga in på ditt personkort under Mina sidor på Advokatsamfundets webbplats, gå till Mina uppgifter, klicka på Ändra/Lägg till uppgifter, gå till Kontaktuppgifter och skriv in telefonnumret i fältet Telefon kvällsberedskap. Klicka därefter på Skicka ändringsbegäran för att få ändringen utförd.

Se information och bakgrund avseende uppdrag som offentlig försvarare med kvällsberedskap och de särskilda villkor som gäller för sådana uppdrag.