Fredagen den 29 oktober var det dags för EU-dagen i Lund – en temadag arrangerad av Europeiska kommissionens representation i Sverige. Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander deltog i ett seminarium om rättsstatens principer i Europeiska unionen, EU.

Exempel på frågor som diskuterades var hur det går att försäkra sig om att de rättsstatliga principerna respekteras inom EU och om unionen gemensamt kan göra mer för att motverka politisk inblandning i rättsväsendet.

– De rättsstatliga principerna får aldrig tas för givna – vi måste gemensamt inom EU värna dem. Därför är oberoende advokater och ett oberoende advokatsamfund av avgörande betydelse för den demokratiska rättsstaten, sa Mia Edwall Insulander.

Kollage-EU-dagen-i-Lund_560.jpg

Deltog i seminariet gjorde också Didier Reynders, EU-kommissionär för rättsliga frågor, EU-minister Hans Dahlgren och Abir Al-Sahlani, ledamot i Europaparlamentet (C). Samtalet modererades av journalisten Willy Silberstein.

Advokatsamfundets rättsstatsprogram

Advokatsamfundets rättsstatsprogram – omarbetad version med ny layout